NEA-index taxivervoer voor 2019 op +2,2%

De NEA-index voor taxivervoer komt voor 2019 uit op 2,2 procent. De totale kosten voor het taxivervoer stijgen eigenlijk met 2,3 procent, maar door de vorig jaar ingeschatte kostenontwikkeling wordt dit gecorrigeerd met 0,1 procent. Dat blijkt uit een berekening van Panteia in opdracht van Sociaal Fonds Taxi.

Correctie

Volgens het Sociaal Fonds Taxi is de belangrijkste reden voor de correctie in 2019 dat de sociale lasten in 2018 lager zijn uitgevallen dan vooraf voorzien. De verzekeringspremies daarentegen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Voor de kostenontwikkeling in 2019 is onder andere gekeken naar de Cao Taxivervoer en prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). Er is echter geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie, net als met de geplande BTW-verhoging van 6 naar 9 procent.

Prognoses

De geraamde en daadwerkelijke kosten zoals die met de NEA-index in kaart worden gebracht, omvatten alle vormen van taxivervoer. Daarbij gaat het om gemiddelden; de kostenontwikkelingen kunnen per taxibedrijf anders uitpakken. De rente voor 2019 wordt geraamd op +19,5 procent, op basis van de langetermijnrente volgens het CPB en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Verwacht wordt dat de verzekeringstarieven voor het rijdend materiaal in 2019 met 7,5 procent toenemen. Vanwege de nieuwe cao die ingaat op 1 januari, zal de totale verandering van de loonkosten inclusief sociale lasten uitkomen op +2,1 procent ten opzicht van 2018. De brandstofkosten zullen naar schatting stijgen met 1,1 procent. Daarbij heeft Panteia dit jaar naast dieselvoertuigen ook rekening gehouden met voertuigen op aardgas. Uit onderzoek bleek namelijk dat aardgas en elektriciteit steeds belangrijkere brandstoffen worden. Weliswaar rijdt nog maar 3 procent van de voertuigen op elektriciteit, maar het aandeel voertuigen op gas is al 20 procent. Meer informatie over de NEA-index vindt u op de website van Sociaal Fonds Taxi.

NEA-index taxivervoer voor 2019 op +2,2%